Saloobin ng bakwit sa Marawi City

by Altermidya Network July 14, 2017

Ang tunay na saloobin ng mga bakwit, sa gitna ng patuloy na pangwawasak at gulo sa Marawi City.

Show more
Add comment

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting. Comments are moderated.

Enter the word