Perayaan Keramat Peta 2015

by Shafie Dris October 13, 2016

Menurut Rambuyan, Pengerusi JKKOA Kampung Peta, agar kerajaan iktiraf hak Orang Asli dan minta Kerajaan Iktirafkan Hari Orang Asal dalam kelendar kerajaan.

Show more
Duration 02:43
Genres
Topics
Country
Language
Year produced 2015